Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Obsługi Interesanta - BOI - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Ostatnia aktualizacja strony: 21.09.2017, 15:26

BOI

Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

W celu usprawnienia pracy i zaoszczędzenia Państwa czasu oczekiwania zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamawianie akt do przeglądu za pośrednictwem formularza elektronicznego lub drogą telefoniczną pod numerem 25 756 49 11, 25 756 49 12, 25 756 49 10

 Z dniem 4 października 2010 r. zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim zostało powołane Biuro Obsługi Interesanta, które ma na celu ułatwienie dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości.


W Biurze Obsługi Interesanta można uzyskać odpowiedź na dotychczas zadawane pytania w sekretariatach poszczególnych wydziałów bez konieczności udawania się do nich. W strukturach Biura funkcjonują dwa punkty bezpośredniej obsługi interesantów w sprawach cywilnych, karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Biuro Obsługi Interesanta udziela stosownych informacji na temat:

 • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym.
 • właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim oraz w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;
 • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie;
 • adresów niektórych instytucji, takich jak : Archiwum Państwowe, Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i innych organów rentowych;
 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych;
 • pomocy ofiarom przestępstw.
   

Ponadto Biuro Obsługi Interesanta wydaje:

 • zezwolenia na widzenie;
 • odpisy orzeczeń w sprawach;
 • kserokopie dokumentów akt sprawy oraz udostępnia akta spraw sądowych do przeglądu uprawnionym osobom.
   

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.
Przez poradę prawną należy rozumieć udzielenie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.

 


 

Dbając o najwyższą satysfakcję interesantów z poziomu jakości obsługi w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim  zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety (poniżej link) i przesłanie na adres e-mail: boi@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl.

ANKIETA OCENY POZIOMU OBSŁUGI INTERESANTA

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie zawarte informacje będą cennym źródłem do usprawnienia pracy, a także dbałości o kompetencje i  życzliwość pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za Państwa obsługę.

Metadane

Data publikacji 20.04.2015
Data modyfikacji 11.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Damian Zawiliński
©1999-2017 Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL