Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Ostatnia aktualizacja strony: 15.01.2021, 12:57

Komunikaty

 

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie bądź drogą mailową Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne w zakładce Struktura Organizacyjna - Wydziały) lub Kierownikowi Oddziału Administracyjnego (nr telefonu 25 756 49 67, e-mail: administracja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

W okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wstrzymuje się do odwołania osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów.

Ustala się następujące godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek: 08.00 - 18.00,
  • wtorek - piątek: 08.00 - 15.00.

W zakładce „Aktualności” publikowane są aktualne komunikaty dotyczące pracy Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim związane z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w szczególności Zarządzenie nr Adm.-0230-52/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądu oraz zasad dostępu do budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim osób nie będących pracownikami sądu w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Sądowe płatności

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim informuje, że istnieje możliwość dokonania opłaty sądowej przez portal e-płatności dostępny pod adresem www.oplaty.ms.gov.pl.


 

budynek sądu

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim obejmuje swoim obszarem właściwości:

  • miasta: Halinów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Sulejówek
  • gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów.

KONTAKT

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
ul. Stefana Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Punkt informacyjny w sprawach cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich

tel. 25 756-49-11


Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych

tel. 25 756-49-25         e-mail: ksiegi.wieczyste@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl


SEKRETARIAT PREZESA SĄDU

tel. 25 756-49-20         e-mail: sekretariat@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
fax 25 756-49-40


Jednostki nadrzędne:

do góry