Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Ostatnia aktualizacja strony: 29.05.2020, 16:17

Komunikaty

W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA KORONOWIRUSA SARS-COV-2 ODWOŁUJE SIĘ TERMINY ROZPRAW I POSIEDZEŃ Z UDZIAŁEM STRON W OKRESIE OD DNIA 13 MARCA 2020 R. DO DNIA 29 MAJA 2020 R. Z WYŁĄCZENIEM SPRAW PILNYCH.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O TELEFONICZNY KONTAKT Z SEKRETARIATAMI KONKRETNYCH WYDZIAŁÓW, W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI.

Wykaz spraw pilnych, które będą rozpoznawane przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w okresie od 13 marca do 29 maja 2020 r. określa art. 14a  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 568 z dnia 31 marca 2020 r.

Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa
W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie bądź drogą mailową Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne w zakładce Struktura Organizacyjna - Wydziały) lub Kierownikowi Oddziału Administracyjnego (nr telefonu 25 756 49 67, e-mail: administracja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl).
Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dniem 1 marca 2019 r. zostaje zniesione Biuro Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim.

Obsługa interesantów będzie odbywać się w punktach informacyjnych znajdujących się w pokojach nr 71 i 75.


Sądowe płatności

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim informuje, że istnieje możliwość dokonania opłaty sądowej przez portal e-płatności dostępny pod adresem www.oplaty.ms.gov.pl.

budynek sądu

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim obejmuje swoim obszarem właściwości:

  • miasta: Halinów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Sulejówek
  • gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów.

KONTAKT

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
ul. Stefana Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Punkt informacyjny w sprawach cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich

tel. 25 756-49-11


Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych

tel. 25 756-49-25         e-mail: ksiegi.wieczyste@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl


SEKRETARIAT PREZESA SĄDU

tel. 25 756-49-20         e-mail: sekretariat@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
fax 25 756-49-40


Jednostki nadrzędne:

do góry