Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Obsługi Interesanta - BOI - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Ostatnia aktualizacja strony: 18.01.2019, 13:53

BOI

Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

W celu usprawnienia pracy i zaoszczędzenia Państwa czasu oczekiwania zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamawianie akt do przeglądu za pośrednictwem formularza elektronicznego lub drogą telefoniczną pod numerem 25 756 49 11

 Z dniem 4 października 2010 r. zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim zostało powołane Biuro Obsługi Interesanta, które ma na celu ułatwienie dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości.


W Biurze Obsługi Interesanta można uzyskać odpowiedź na dotychczas zadawane pytania w sekretariatach poszczególnych wydziałów bez konieczności udawania się do nich. W strukturach Biura funkcjonują dwa punkty bezpośredniej obsługi interesantów w sprawach cywilnych, karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Do zadań Biura Obsługi Interesanta na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia     28.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych należy w szczególności:

1) udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
2) wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
3) wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5) udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6) udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8) informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
9) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.
Przez poradę prawną należy rozumieć udzielenie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.

 


 

Dbając o najwyższą satysfakcję interesantów z poziomu jakości obsługi w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim  zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety (poniżej link) i przesłanie na adres e-mail: boi@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl.

ANKIETA OCENY POZIOMU OBSŁUGI INTERESANTA

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie zawarte informacje będą cennym źródłem do usprawnienia pracy, a także dbałości o kompetencje i  życzliwość pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za Państwa obsługę.

Metadane

Data publikacji : 20.04.2015
Data modyfikacji : 19.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Beata Sadoch
©1999-2019 Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL