Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Zakres właściwości i zasięg terytorialny

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim  utworzony został w 1975 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (tekst jedn. Dz. U. z 1975 r., Nr 18, poz. 99). 


Do właściwości Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim należy:

 • rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych,
 • rozpoznawanie w I instancji spraw karnych i wykroczeniowych: 
  • o przestępstwa w I instancji, za wyjątkiem przestępstw określonych w art. 25 k.p.k.,
  • o wykroczenia w I instancji,
  • o wykroczenia skarbowe, a także przestępstwa skarbowe,
  • o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego;
 • rozpoznawanie spraw rodzinnych i nieletnich: 
  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
  • należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw;
 • prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 180, poz. 1508 ze zm.) obejmuje swoim obszarem właściwości:

 • miasta: Cegłów, Halinów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Sulejówek;
 • gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów.

Metadane

Data publikacji : 29.01.2021
Data modyfikacji : 02.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Chmielewski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry