Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Kierownik Oddziału Finansowego
Główny Księgowy - Wioletta Kosińska
I piętro, pokój 162
tel. 25 756-49-77
fax 25 756-49-40
 
 
Oddział Finansowy - do zakresu oddziału należą w szczególności:
 • opracowanie projektu budżetu sądu rejonowego;
 • wykonywanie budżetu sądu rejonowego;
 • prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego;
 • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
 

 
Kierownik Oddziału Administracyjnego – Paulina Bieniawska-Rechnio
I piętro, pokój 166
telefon: 25 756-49-66
fax: 25 756-49-40
e-mail: administracja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
 
 
Oddział Administracyjny - do zakresu oddziału należą w szczególności:
 • sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego;
 • sprawy kuratorów społecznych;
 • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 • prowadzenie biura obsługi interesanta i ewidencji depozytów;
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • prowadzenie sekretariatu prezesów sądu;
 • sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
 • administrowanie nieruchomościami sądu;
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu;
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 • prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.

Metadane

Data publikacji : 22.04.2015
Data modyfikacji : 11.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Damian Zawiliński
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Kwiatek

Opcje strony

do góry