Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/srm/dzialalnosc-sadu/zamowienia-publiczne/zamowienia/14746,Zapytanie-ofertowe-i-zaproszenie-do-skladania-ofert-o-wartosci-szacunkowej-niepr.html
2022-01-21, 03:16

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do składania ofert (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych) - Usługa kompleksowej obsługi serwisowej kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów eksploatowanych w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, Adm.-261-139/21

Metadane

Data publikacji : 15.11.2021
Data modyfikacji : 17.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Chmielewski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony