Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim nie dysponuje systemem teleinformatycznym o jakim mowa w art. 125 § 2¹  k.p.c. i obecnie nie ma możliwości wnoszenia do Sądu pism procesowych w formie elektronicznej; pisma procesowe wniesione drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP nie wywołują  skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w art.126 k.p.c.; w związku z tym pismo winno być złożone w formie papierowej.

Metodą dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu jest przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (proszę kliknąć w poniższy link):

Elektroniczna Skrzynka Podawcza  

adres skrzynki ESP:  /1959fqyct5/SkrytkaESP

Aby można było złożyć wniosek do urzędu powyższą drogą konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal) – konto jest bezpłatne).
 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane

Data publikacji : 20.04.2015
Data modyfikacji : 15.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Chmielewski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry