Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Edukacja prawna

Edukacja prawna służy pogłębianiu wiedzy na temat podstawowych praw i obowiązków, zwalczania przestępstw, a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Stanowi niezbędny warunek odpowiedzialnej aktywności obywatela w społeczeństwie i w państwie, jak również pozwala skutecznie korzystać z przysługujących praw. Niezwykle istotna jest edukacja prawna młodzieży, która ma na celu zwiększenie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Działania sądów powszechnych z zakresu edukacji prawnej skierowane do młodzieży szkolnej obejmują: spotkania z sędziami i innymi pracownikami sądów, udział zorganizowanych grup młodzieży w rozprawach sądowych, zwiedzanie pomieszczeń sądowych i sal rozpraw, przygotowywanie przez uczniów symulacji rozpraw z uwzględnieniem ról procesowych, udział uczniów w wykładach o tematyce prawnej, jak również rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych. Realizowane przedsięwzięcia edukacyjne upowszechniają wiedzę o stosowaniu prawa w praktyce, organizacji i funkcjonowaniu sądów oraz strukturze sądownictwa w Polsce.

Osobą wyznaczoną do koordynowania działań z zakresu edukacji prawnej w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim  jest asystent sędziego Damian Zawiliński, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: damian.zawilinski@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 25 756 49 00 wew. 135.

Informacje oraz opracowania z zakresu edukacji prawnej (w tym podręcznik „Przychodzi uczeń do prawnika...”, „Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym młodzieży”, poradnik dla młodzieży „Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego”, poradnik dla nauczycieli „Inspirator edukacji prawnej”) można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/ oraz na stronie www.edukacjaprawna.gov.pl/.

 

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim współpracuje ze szkołami organizując spotkania dla szkół celem edukacji prawnej oraz ukazania pracy oraz funkcjonowania sądu. Do chwili obecnej Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim odwiedzała młodzież:

  • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim  (2015r.)
  • Zespół Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie (2015r.)
  • Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim (2015r.)
  • Gimnazjum w Halinowie (2016r.)
  • Zespół Szkół Miejskich nr 1  w Mińsku Mazowieckim (2016r.)

Metadane

Data publikacji : 09.11.2017
Data modyfikacji : 24.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry