Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/srm/informacje-dodatkowe/historia/1134,Historia.html
2020-07-08, 06:34

Historia sądownictwa w Mińsku Mazowieckim jest nierozerwalnie związana z historią miasta Mińsk Mazowiecki. Mińsk jest jednym z najstarszych miast we wschodnim Mazowszu. W roku 1421 przywilej lokacyjny został nadany przez księcia mazowieckiego Janusza I, który zezwalał rycerzowi Januszowi z Gościańczyn - właścicielowi osady Mińsk, na założenie gminy miejskiej na prawie chełmińskim. W roku 1468 na mocy przywileju nadanego przez książąt mazowieckich właściciele miasta uzyskali szerokie uprawnienia jurysdykcyjne. Mieszczanie mińscy otrzymali prawo rozpatrywania i ferowania wyroków w sprawach dotyczących kradzieży, zabójstw, podpaleń, fałszowania miar i wag, oraz innych pomniejszych przestępstw. Sprawiedliwość mieszczanie ferowali według zasad prawa chełmińskiego. Ich władza sądownicza obejmowała jedynie mieszczan i chłopów. Taki stan rzeczy miał miejsce do rozbiorów Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku 1795, po upadku Rzeczpospolitej Polskiej, Mińsk znalazł się w zaborze rosyjskim. Na mocy Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 roku dokonano podziału terenów Królestwa Polskiego na 39 obwodów, w tym obwód stanisławowski z siedzibą władz sądowniczych i administracyjnych  w mieście Mińsk. Na mocy powyższego aktu 6 lipca 1816 roku w Mińsku utworzono siedzibę i rozpoczęły prace władze administracyjne i sądowe obwodu. W roku 1853 po ukończeniu przez Karola Jezierskiego budowy budynku starostwa przy placu Kilińskiego stał się on nową siedzibą władzy sądowniczej i administracyjnej.

Po wyzwoleniu  w roku 1918 miasto było siedzibą władz powiatowych. Na mocy dekretu z dnia 7 czerwca 1918 roku utworzono w Mińsku sąd grodzki. Siedzibą sądu była kamienica rodziny Rozbickich przy ulicy Warszawskiej.

Następnie w roku 1965 oddano do użytku nową siedzibę Sądu Powiatowego przy ulicy Okrzei, którą zbudowano na fundamentach rozebranej w 1936 roku cerkwi. W związku z reformą terytorialną przeprowadzoną w roku 1975 utworzono Sąd Wojewódzki w Siedlcach z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Na siedzibę Sądu Wojewódzkiego wyznaczono budynek przy ulicy Okrzei. Jednocześnie Sąd Powiatowy przeniesiono do przedwojennego budynku, w którym w czasie II wojny światowej mieściła się restauracja dla Niemców Schefera.

W roku 1985 Sąd Powiatowy powrócił do swojej wcześniejszej siedziby przy ul. Okrzei, kiedy to Sąd Wojewódzki przeniósł się do nowo wybudowanej siedziby w Siedlcach.

Rozbudowę i remont siedziby Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim rozpoczęto w roku 2004, przystosowano wówczas budynek dla osób niepełnosprawnych.

Uroczystość poświęcenia i otwarcia rozbudowanej siedziby Sądu odbyła się w dniu 26 października 2006 roku.

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim jest sądem powszechnym. Stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997 oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Swoim obszarem obejmuje miasta Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Kałuszyn oraz gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre,  Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów. Do właściwości Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim należy: rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych, spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia, o wykroczenia skarbowe a także rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz nieletnich, w tym spraw z zakresu prawa opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i psychotropowych. Do właściwości należy również prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Prezesem Sądu jest Pan Andrzej Okniński, dyrektorem zaś Pani Katarzyna Jerzak.

Metadane

Data publikacji : 20.04.2015
Data modyfikacji : 01.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Beata Sadoch

Opcje strony