Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Programy lecznicze

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie realizuje m. in. programy :

  • Grupa edukacyjno-terapeutyczna poświęcona zapobieganiu nawrotom choroby alkoholowej dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.
  • Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań ”Mój problem” dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy.
  • Cykl warsztatów umożliwiających zdobywanie praktycznych umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków- dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Spotkania odbywają się co miesiąc i realizowane są przez instruktorów terapii uzależnień z całodobowego oddziałowego terapii uzależnień od alkoholu w Łukowie.

W ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mińskim  Centrum Profilaktyki są realizowane : poradnictwo i konsultacje  o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i edukacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zajęcia są zrealizowane dwa razy w tygodniu przez psychologów, socjoterapeutów i psychoterapeutów w Siedzibie Mińskiego Centrum Profilaktyki, przy ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki (półpiętro budynku ZGK) tel. (25) 758 02 51, (25) 758 02 52.

Spotkania odbywają się według harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej Mińskiego Centrum Profilaktyki.

Programy te są finansowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim  realizuje :

  • Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  • Program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Programy realizowane są cyklicznie w siedzibie PCPR przy ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (25) 756 40 26 i  finansowane przez Urząd Wojewody Mazowieckiego i Starostwo Powiatowe.


Metadane

Data publikacji : 27.04.2015
Data modyfikacji : 14.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Damian Zawiliński
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry