Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Najczęściej zadawane pytania:

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd Rejonowy (Wydział Cywilny) ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (decyduje wpis w akcie zgonu).

Czy istnieje obowiązek założenia sprawy spadkowej i jaki jest termin na złożenie takiej sprawy?
Nie ma takiego obowiązku, ze strony Sądu nie ma żadnych ograniczonych ram czasowych. Sprawę taką zakładają osoby w zależności od indywidualnych potrzeb oraz wymogów innych urzędów czy instytucji.

Zmarła osoba pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała mnie. Czy należy założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po niej?
Tak, należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego - Wydziału Cywilnego o stwierdzenie nabycia spadku.

Jaki jest koszt sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?
Jeżeli zakładana jest sprawa po 1 osobie zmarłej, za wniesienie sprawy pobierana jest opłata 100zł (200zł po dwóch, itd.). Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy nie upłynęło 6 miesięcy do dnia rozprawy, na rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, od którego pobiera się opłatę w kwocie 100 złotych (w znaczku sądowym) od każdej z osób, która je składa. Wydanie odpisu prawomocnego postanowienia - to koszt 20zł za każde 10 stron wydanego dokumentu.

Czy sprawę o dział spadku można przeprowadzić wyłącznie przed Sądem?
Sprawę o dział spadku można przeprowadzić przed notariuszem lub sądem. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Czy w Sądzie jest dostępny formularz urzędowy wniosku o podział majątku wspólnego?
Nie ma formularza urzędowego. Wniosek o podział majątku wspólnego należy sporządzić na karcie formatu A4 w dwóch egzemplarzach, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, imię i nazwisko uczestnika wraz z adresem zamieszkania. Należy wymienić wszystkie składniki majątku dorobkowego byłych małżonków wraz z określeniem ich wartości. Do niniejszego wniosku należy dołączyć odpis wyroku rozwodowego lub o separacji z klauzulą prawomocności oraz dokumenty na poparcie dowodów powołanych we wniosku (w 2 egzemplarzach). Wzór takiego wniosku oraz podstawowych załączników jest zamieszczony na niniejszej stronie [kliknij].

Kto może być pełnomocnikiem do prowadzenia spraw nieprocesowych?
Pełnomocnikiem ustanowionym na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do prowadzenia spraw nieprocesowych (założenia sprawy, występowania na rozprawach, składania pisemnych wniosków dowodowych za osobę itp.) może być tylko najbliższa rodzina tj. rodzice, rodzeństwo, małżonek, zstępni strony (dzieci, wnuki) oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (adopcji) lub fachowy pełnomocnik - radca prawny lub adwokat. Osoby obce oraz o dalszym stopniu pokrewieństwa mogą być jedynie pełnomocnikami do odbioru korespondencji.

Czy jest pobierana opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia?
Za wniosek o uzasadnienie orzeczenia nie pobiera się opłaty.Pytania i odpowiedzi na nie udzielone można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

 

Poniżej publikujemy Broszury informacyjno-edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości. Na końcu każdej części broszury znajdują się wzory pism procesowych.
Publikacja została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metadane

Data publikacji : 27.04.2015
Data modyfikacji : 24.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Damian Zawiliński
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry