Biuletyn Informacji Publicznej Konta bankowe - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2019, 12:37

Konta bankowe

Środa, 22 kwietnia 2015

DOCHODY BUDŻETOWE (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)

Wydział I Cywilny:

NBP O/O Warszawa

52 1010 0055 1703 0041 5300 0001

Wydział II Karny:

NBP O/O Warszawa

25 1010 0055 1703 0041 5300 0002

Wydział III Rodzinny i Nieletnich:

NBP O/O Warszawa

95 1010 0055 1703 0041 5300 0003

Wydział V Ksiąg Wieczystych:

NBP O/O Warszawa

41 1010 0055 1703 0041 5300 0005

Sekcja Wykonywania Orzeczeń:

NBP O/O Warszawa

60 1010 0055 1703 0141 5300 0002

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konto sum zaliczkowych - zaliczki sądowe dla biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym

Bank Gospodarstwa Krajowego

13 1130 1017 0013 4407 7620 0009

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konto sum depozytowych w PLN - depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego

03 1130 1017 0021 1001 3190 0004

Konto sum depozytowych w USD - depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego

73 1130 1017 0021 1001 3190 0005

Konto sum depozytowych w EURO - depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego

57 1130 1017 0021 1001 3190 0002

Konto sum depozytowych w CHF - depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego

84 1130 1017 0021 1001 3190 0001

Konto sum depozytowych w GBP - depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego

30 1130 1017 0021 1001 3190 0003

Metadane

Data publikacji : 22.04.2015
Data modyfikacji : 05.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Damian Zawiliński
©1999-2019 Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL