Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnieniu dostępności

Podstawa prawna:

art. 18 Ustawy z dnia  04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848 z późń.zm.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zapewnieniu dostępności

Opłaty:

brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Jabłońska.
E-mail: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl
Telefon: 48 81 45 23 367
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 14 lub drogą elektroniczną na adres:  administracja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

Termin rozpatrzenia sprawy:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.
W zawiadomieniu, podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

Tryb odwoławczy: 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Sądu Rejonowego
Adres: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
E-mail: dyrektor@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
Telefon: 25 756 49 67

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji znajduje się stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem https://bip.brpo.gov.pl/.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

brak

Metadane

Data publikacji : 07.09.2021
Data modyfikacji : 07.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Kwiatek Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Kwiatek

Opcje strony

do góry