Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został w celu ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim i podejmowanych w nich czynnościach.

Portal Informacyjny utworzony został na podstawie zarządzenia nr 35/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 sierpnia 2015 roku. (Treść)

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są przez pracowników Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

W Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim udostępnia się dane o sprawie, treści protokołów i pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej wprowadzonym zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl


Instrukcja korzystania z Portalu Informacyjnego


Nowe instrukcje dotyczące Portalu Informacyjnego w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1090), która wprowadza podstawę prawną do doręczeń elektronicznych pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Zarządzenie Nr Adm.-0230-42/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Portalu Informacyjnego.

Aneks nr 1 z dnia 7 grudnia 2020 roku do Zarządzenia Nr Adm.-0230-42/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Aneks nr 2 z dnia 12 lipca 2021 roku do Zarządzenia Nr Adm.-0230-42/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Metadane

Data publikacji : 20.08.2015
Data modyfikacji : 13.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Kwiatek

Opcje strony

do góry