Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Zasady udostępniania informacji publicznej

Informacje udostępniane na wniosek

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega jednakże ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednak ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych osoby fizycznej oraz ochronę tajemnicy służbowej.

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:


Wniosek należy skierować do Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim. 

Metadane

Data publikacji : 28.04.2021
Data modyfikacji : 10.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Chmielewski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry