Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Od dnia 1 stycznia 2019 r. opłat w sprawach sądowych (bez prowizji) można dokonywać w PUNKCIE OBSŁUGI KASOWEJ, zlokalizowanym w sąsiedztwie budynku sądu, tj. przy ul. Kościuszki 13 lok. 43 w Mińsku Mazowieckim. W PUNKCIE OBSŁUGI KASOWEJ można także nabyć znaki opłaty sądowej w formie e-znaku.

PUNKT OBSŁUGI KASOWEJ jest czynny w dniach i godzinach odpowiadających dniom i godzinom urzędowania Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, tj. w poniedziałki w godzinach 08.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 08.00-16.00, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy

Opłat sądowych można także dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym na wskazane poniżej numery rachunków bankowych:

 

DOCHODY BUDŻETOWE (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)

 

Wydział I Cywilny:

NBP O/O Warszawa

52 1010 0055 1703 0041 5300 0001

 

Wydział II Karny:

NBP O/O Warszawa

25 1010 0055 1703 0041 5300 0002

 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich:

NBP O/O Warszawa

95 1010 0055 1703 0041 5300 0003

 

Wydział V Ksiąg Wieczystych:

NBP O/O Warszawa

41 1010 0055 1703 0041 5300 0005

 

Sekcja Wykonywania Orzeczeń:

NBP O/O Warszawa

60 1010 0055 1703 0141 5300 0002

Metadane

Data publikacji : 20.04.2015
Data modyfikacji : 19.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Bieniawska-Rechnio

Opcje strony

do góry