Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KOMUNIKAT - Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa

  1. Informujemy, że wejście na teren Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim jest możliwe za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę lub posiedzenie. Pracownicy ochrony będą wpuszczać osoby wezwane nie wcześniej niż 10 minut przed planowaną godziną posiedzenia.
  2. Wejście do budynku sądu osób umówionych na wgląd w akta sprawy możliwe jest nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną przeglądu akt.
  3. Interesanci przebywający w budynku sądu w czasie pobytu mają obowiązek korzystania z własnych maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.
  4. Osoby wchodzące do budynku Sądu są obowiązane zdezynfekować ręce przy wykorzystaniu środków do dezynfekcji udostępnionych przez Sąd. Interesanci zobowiązani są do pozostania w obrębie sali rozpraw wyznaczonej do rozpoznania sprawy/publikacji orzeczenia lub pomieszczenia BOI w przypadku korzystania z Czytelni Akt oraz zachowania bezpiecznego odstępu 1,5 – 2 m od innych osób oraz ścisłego podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony budynku Sądu.
  5. Kierowanie do sądu wszelkich pism i wniosków powinno następować przede wszystkim w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przez złożenie korespondencji w skrzynce podawczej wystawionej przy wejściu głównym do budynku sądu (bez konieczności wchodzenia do budynku). Skrzynka podawcza dostępna jest we wszystkie dni pracy sądu, w godzinach 8.30-15.30.

Metadane

Data publikacji : 10.03.2021
Data modyfikacji : 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Chmielewski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry