Biuletyn Informacji Publicznej Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim - Portal Informacyjny - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 11:33

Portal Informacyjny

Czwartek, 20 sierpnia 2015

Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został w celu ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim i podejmowanych w nich czynnościach.

Portal Informacyjny utworzony został na podstawie zarządzenia nr 35/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 sierpnia 2015 roku. (Treść)

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim określa Regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia nr 43/2016. (Treść)

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl


Instrukcja korzystania z Portalu Informacyjnego


Zarządzenie Nr 43 /2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Portalu Informacyjnego.

Regulamin Portalu Informacyjnego

Metadane

Data publikacji : 20.08.2015
Data modyfikacji : 01.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Beata Sadoch
©1999-2019 Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL