Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został w celu ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim i podejmowanych w nich czynnościach.

Portal Informacyjny utworzony został na podstawie zarządzenia nr 35/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 sierpnia 2015 roku. (Treść)

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim określa Regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia nr 43/2016. (Treść)

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl


Instrukcja korzystania z Portalu Informacyjnego


Zarządzenie Nr 43/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Portalu Informacyjnego.

Regulamin Portalu Informacyjnego

Metadane

Data publikacji : 20.08.2015
Data modyfikacji : 24.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry