Biuletyn Informacji Publicznej Status prawny jednostki - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Ostatnia aktualizacja strony: 14.11.2018, 10:22

Status prawny jednostki

Środa, 22 kwietnia 2015

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim  utworzony został w 1975 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1975 r., Nr 18. poz. 99). 


Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,
jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  (Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) obejmuje swoim obszarem właściwości:

  • miasta: Mińsk Mazowiecki, Halinów, Kałuszyn, Mrozy, Sulejówek.
  • gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów.
     


Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 23)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.  2316 ze zm.)
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. MS z 2003r. Nr 5, poz. 22 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administacyjną sądów powszechnych (Dz. U. z  2013r., poz. 69 ze zm.).


Pod względem finansowym Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa

Metadane

Data publikacji : 22.04.2015
Data modyfikacji : 02.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Damian Zawiliński
©1999-2018 Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL