Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim  utworzony został w 1975 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (tj. Dz. U. z 1975 r., Nr 18. poz. 99). 


Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) obejmuje swoim obszarem właściwości:

  • miasta: Mińsk Mazowiecki, Halinów, Kałuszyn, Mrozy, Sulejówek.

  • gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów.
     Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 52)

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.  1141 ze zm.)

  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. MS z 2019r. poz. 138 ze zm.)

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z  2013r., poz. 69 ze zm.).


Pod względem finansowym Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa. 

Metadane

Data publikacji : 22.04.2015
Data modyfikacji : 15.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Beata Sadoch

Opcje strony

do góry