Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.  1141 ze zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. z 2019 r., poz. 138 ze zm.). w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim funkcjonują następujące wydziały:


I Wydział Cywilny  – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.

Przewodniczący Wydziału - SSR Agnieszka Szydlarska
Godziny przyjęć interesantów: czwartek od 10.00 do 12.00 pok. 112

Kierownik Sekretariatu - Agnieszka Szeląg 
Telefon: 25 756-49-21
Fax:  25 756-49-41

cywilny@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl


 
II Wydział Karny do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego.

Przewodniczący Wydziału -
SSR Piotr Michowiecki
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 10.00 do 12.00 pok. 128
 
 
 
Kierownik Sekretariatu - Beata Orzechowska-Dobrzyńska
Telefon: 25 756-49-22
Fax: 25 756-49-42 


Sekcja Wykonawcza (funkcjonuje w ramach Wydziału Karnego)

Kierownik Sekcji - SSR Milena Świderska
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 10.00 do 12.00 pok. 60

Kierownik Sekretariatu Sekcji - Małgorzata Tymoszów
Telefon: 25 756-49-26
Fax: 25 756-49-46
sekcja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

Zakres działania:
1. wykonywanie orzeczeń zapadłych w sprawach karnych i wykroczeniowych
2. rozpoznawanie wniosków i spraw o:
• zatarcie skazania;
• odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności;
• warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności, której uprzednio wykonanie odroczono;
• umorzenie, rozłożenie  na raty,  odwołanie rozłożenia na raty grzywny lub kosztów sądowych;
• odtworzenie akt sprawy;
• zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej;
• prośby o ułaskawienie;
• skrócenie wykonania środka karnego;
• podjęcie warunkowo umorzonego postępowania;
• wnioski dotyczące dozorów kuratorskich (wnioski o oddanie pod dozór i wnioski o zwolnienie od dozoru);
• wnioski dotyczące zmiany, uchylenia  lub ustanowienia obowiązku nałożonego na skazanego;
• zwolnienia z reszty kary ograniczenia wolności;

• uznanie za wykonany środka karnego po upływie połowy okresu, na który został orzeczony;
• zamiana kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności;
• zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności;
• zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej w zamian za nieuiszczoną grzywnę.III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny) - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.

Przewodniczący Wydziału – SSR Monika Siłakiewicz
Godziny przyjęć interesantów: środa od 10.00 do 12.00 pok. 170


Kierownik Sekretariatu – Anna Zboina
Telefon: 25 756-49-23

Fax: 25 756-49-43 
rodzinny@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

 V Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Przewodniczący Wydziału – Starszy referendarz sądowy Małgorzata Trojanowska
Godziny przyjęć interesantów: wtorek od 10.00 do 12.00 pok. 7

Kierownik Sekretariatu – Agnieszka Bartnicka
Telefon: 25 756-49-25
Fax: 25 756-49-45

ksiegi.wieczyste@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 8.00 do 18.00 pok. 17, wtorek - piatek od 8:00 do 15:30
 

Metadane

Data publikacji : 22.04.2015
Data modyfikacji : 30.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry