Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/srm/zamowienia-publiczne/10725,Zapytanie-ofertowe-i-zaproszenie-do-skladania-ofert-o-wartosci-ponizej-30000-eur.html
2020-07-10, 04:18

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do składania ofert (o wartości poniżej 30.000 euro) - Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim - Adm.-261-140/19

Metadane

Data publikacji : 28.11.2019
Data modyfikacji : 14.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Sadoch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony