Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/srm/zamowienia-publiczne/9234,Zapytanie-ofertowe-i-zaproszenie-do-skladania-ofert-o-wartosci-ponizej-30000-eur.html
2020-08-11, 20:49

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do składania ofert (o wartości poniżej 30.000 euro) Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb Sądu Adm.-261-143/18

Metadane

Data publikacji : 03.12.2018
Data modyfikacji : 15.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Bieniawska-Rechnio Odział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Beata Sadoch

Opcje strony