Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/srm/zamowienia-publiczne/9729,Zapytanie-ofertowe-i-zaproszenie-do-skladania-ofert-o-wartosci-ponizej-30000-eur.html
2020-07-10, 05:45

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do składania ofert (o wartości poniżej 30.000 euro) Dostawa mebli biurowych dla Sądu Adm.-261-38/19

Metadane

Data publikacji : 04.04.2019
Data modyfikacji : 08.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Bieniawska-Rechnio Odział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony